Natalia Volkova, автор на Симидона - препарат для лечения климакса